ALGEMENE VERKOOPS & LEVERINGSVOORWAARDEN

Woodpack NV – Teakpoint
Hundelgemsebaan 53
9630 Zwalm
BTW BE0447 984 305


ALGEMEEN:

Alle bestellingen vallen onder toepassing van onze algemene voorwaarden. Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Onze prijzen & voorwaarden zijn inclusief BTW (21%) en 1 maand geldig of tot de eerstvolgende prijswijziging. Alle prijzen zijn netto/netto tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bestellingen worden steeds aanvaard mits betaling geldig voorschot. Daarop volgend cash of per kaart ter plaatse en tegelijkertijd bij de afhaling of de levering. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij niet betaling behouden wij het recht om verdere leveringen stop te zetten. Zolang het volledige bedrag van de goederen niet voor de 100% voldaan zijn, blijven de goederen onbetwistbaar onze eigendom. Leveringen gebeuren tot aan de eerste drempel, hierop worden er geen uitzonderingen gemaakt.


BESTELLING:

Om misverstanden te voorkomen kunnen we enkel schriftelijke bestellingen aanvaarden. Telefonische bestellingen worden niet aanvaard. De leveringsnota’s dienen een duidelijke vermelding te hebben van: het facturatieadres en/of leveringsadres, contactpersoon en gegevens waarop wij u kunnen bereiken, de referentie van uw order, ons artikelnummer, omschrijving van het artikel en gewenste hoeveelheid. U ontvangt van ons binnen de 5 werkdagen een schriftelijke orderbevestiging, zo niet, gelieve ons te contacteren. Eventuele onjuistheden, of aan te brengen wijzigingen in deze orderbevestiging dienen door u schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen de 2 à 3 werkdagen vanaf de datum van de orderbevestiging tenzij dit anders is afgesproken. Zonder reactie van uwentwege worden de goederen geleverd zoals vermeld op uw orderbevestiging. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Teakpoint. Teakpoint kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product of als een product door toedoen van derden of leveranciers een langere leveringstermijn krijgt dan aanvankelijk aangenomen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


KLACHTEN:

Iedere klacht met betrekking tot de geleverde goederen dient ons schriftelijk gemeld te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Eens deze termijn verlopen, zal de klacht niet meer in acht worden genomen. Uw klacht dient een duidelijke verwijzing te hebben naar het nummer van de factuur of dat van het kassa afschrift, de datum van de levering, uw referentie, het betreffende artikel en de aard van de klacht. Uw schrijven dient vergezeld te zijn van een foto van het beschadigde artikel. Geen enkele terugzending van goederen zal onzerzijds aanvaard worden, zonder voorafgaand akkoord en voor zover zij ons teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke ongeschonden originele verpakking. Bij leveringen conform de bestelbon worden geen retours aanvaard. Retourgoederen worden enkel geretourneerd tegen een waardebon na intern overleg, waarvoor andere artikelen kunnen worden aangekocht binnen dezelfde meubelcategorie. Bij eventuele nodige herstellingen dienen de meubelstukken steeds bij ons afgeleverd te worden en dit met een toereikende verpakking/bescherming van het meubelstuk. Klachten of schadegevallen kunnen eenvoudig aangemeld worden via https://www.teakpoint.be/servicecenter/


GARANTIE:

Daar onze meubelen grotendeels handgemaakt zijn kunnen wij geen garantie geven op verschillen aangaande afwerking en afmetingen. Ook kleurschakeringen, vorm en structuur kunnen licht verschillen, waardoor later bijbestelde artikelen kunnen afwijken van de eerder geleverde meubelen. Dit kan ons niet ten laste gelegd worden. Wij kunnen geen garantie bieden op het vertonen van haarscheurtjes en/of kleurverschillen ontstaan door verandering van temperatuur, vochtigheidsgraad en lichtinval. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur, het verkleuren van het hout, textiel, vezelstoffen en leder, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden, of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Bij stoelen geven wij geen garantie bij horeca-gebruik. Bij abnormaal gebruik, kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden, noch de klacht aanvaarden. Natuurlijke vergrijzing van teakhout buitenshuis is heel normaal, er worden geen klachten aanvaard inzake deze normale vergrijzing of tijdens het proces hiervan. Klanten die bij ons een bestelling te plaatsen gaan automatisch akkoord met bovenstaande verkoopsvoorwaarden. Dit tenzij anders en schriftelijk vermeld bij de aanvang van uw aankoop. Teakpoint behoud zich het recht om de algemene verkoopsvoorwaarden ten allen tijde aan te passen zonder schriftelijke melding naar de consument.


INTELLECTUELE EIGENDOM:
Geen enkele foto of model van Woodpack NV – Teakpoint mag gekopieerd, opgeslagen of gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming. Foto’s van onze collecties mogen niet gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming. Alle prijzen en informatie op deze website zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.


BETWISTINGEN:

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van Gent.


GDPR – JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS:

Je persoonlijke gegevens. Je deelt ze met ons, zodat wij je optimaal van dienst kunnen zijn. We vinden het belangrijk dat jij ook weet waarom wij om je persoonlijke gegevens vragen en wat wij ermee doen. Hieronder vind je een uitleg van enkele redenen waarom we informatie van je vragen en op welke manier we deze informatie van je verkrijgen en gebruiken. Lees dit Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Waar we in dit Privacybeleid verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die jij aan ons verstrekt over jezelf, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook producten die je hebt gekocht of bijvoorbeeld e-mails die je aan ons hebt gestuurd. Door het verstrekken van je persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van dit Privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via ons contactformulier.


Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens. Teakpoint zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Teakpoint om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

2. Cookies
De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het verzorgen en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies.

3. Inschrijven op de nieuwsbrief
Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bij het inschrijven, vragen we je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt.

4. Wedstrijden en evenementen
Teakpoint organiseert regelmatig interessante wedstrijden en evenementen voor haar klanten. Om mee te kunnen doen aan een wedstrijd of een evenement, hebben wij soms bepaalde persoonsgegeven van je nodig, zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd of evenement op de juiste manier uit te kunnen voeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo de respons op onze reclameacties. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming. De gevraagde gegevens zullen altijd van tevoren in de wedstrijd- en evenement voorwaarden worden aangegeven.

5. Klantenservice
Om je goed te kunnen helpen wanneer je contact opneemt met onze Klantenservice, vragen wij je persoonsgegevens zoals naam, adres, e-mailadres, bestelnummer en telefoonnummer. Alle e-mail communicatie met onze klantenservice wordt bewaard, alsook chat gesprekken en gegevens over het telefoongesprek met jou. Indien een telefoongesprek wordt opgenomen, informeren we je van tevoren. Deze informatie wordt alleen gebruikt om je vraag zo goed en snel mogelijk te kunnen beantwoorden en om onze diensten te kunnen verbeteren, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.


Marketing

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Teakpoint jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Teakpoint, haar producten en/of diensten. Teakpoint kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.


Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze werknemers. Binnen Teakpoint zijn de gegevens alleen toegankelijk voor verantwoordelijke personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan dit Privacybeleid.

Doorgifte aan derden
Occasioneel doen we een beroep op een externe verwerker om ons te helpen met bepaalde diensten. Deze diensten kunnen bestaan uit bezorgdiensten, het verwerken van credit/debitcard betalingen, marketing activiteiten en het bieden van klantenservice. Dit houdt onder meer in dat we voor bepaalde taken of onderzoeken tijdelijk persoonsgegevens doorgeven aan derden omdat zij die nodig hebben om de service aan Teakpoint en uiteindelijk aan jou, uit te kunnen voeren. We leggen dit steeds contractueel vast met deze verwerkers en beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Zo zal deze verwerker je gegevens nooit op eigen initiatief mogen gebruiken en moeten je gegevens gewist worden van zodra die verwerker de opdracht heeft voltooid. Derde partijen worden streng gecontroleerd door Teakpoint om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft.

Ook kunnen we in zeldzame gevallen je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. Het kan voorkomen dat Teakpoint uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. In dat geval zullen wij in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij dit aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

We kunnen je gegevens ook doorgeven in het geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper je gegevens nodig heeft om de service aan jou voort te kunnen zetten. Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Teakpoint, waarbij de bedrijfsactiviteiten gereorganiseerd, overgedragen of gestaakt worden of indien Teakpoint failliet gaat, kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Wij zullen in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Teakpoint jouw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Teakpoint zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en Teakpoint.


Jouw gegevens raadplegen, bijwerken of verwijderen

Wanneer je klant bent van Teakpoint, bewaren we bepaalde gegevens. Daarom beschik je ook over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens.

1. Recht van toegang en inzage
Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van jouw persoonsgegevens maken.

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Teakpoint. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

3. Recht van verzet
Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

4. Recht van vrije gegevensoverdracht
Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door Teakpoint verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

6. Uitoefening van uw rechten
Je kan je rechten uitoefenen door een duidelijk verzoek te richten per aangetekend schrijven naar:

Woodpack NV – Teakpoint
Hundelgemsebaan 53
9630 Zwalm

In dit verzoek staat helder wat je wenst te weten, corrigeren of wissen. Indien je wenst dat we je gegevens wissen, dien je dit ook specifiek te motiveren. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart bevatten. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Teakpoint zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten.

Als je je recht van inzage uitoefent zal Teakpoint je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar en kunnen ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard processen.

7. Automatische beslissingen en profilering
De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat profiling en kan betekenen dat deze door ons aan geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

8. Recht om klacht in te dienen
Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy commissie:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
E-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.


Jouw gegevens zijn bij Teakpoint veilig en vertrouwelijk

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Teakpoint aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Cookies
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Om jou een betere service te bieden bij het bezoeken van websites maken de meeste sites gebruik van cookies. Dat zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik.

Wat zijn cookies?
Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen jouw digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Je kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig via de instellingen van jouw browser. Bedenk wel dat je na het verwijderen van cookies opnieuw jouw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk jouw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Meer uitleg rond de types cookies

1. Functionele cookies
Voorbeelden van deze cookies zijn: bijhouden van jouw login gegevens, de inhoud van je winkelmandje.

2. Statistiek cookies
Cookies om te kunnen bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

3. Social Media cookies
Voorbeelden van deze cookies zijn: Artikelen die je op onze website bekijkt, kunt je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel wil delen.

4. Advertentie cookies
Via deze cookies kunnen wij jou relevante advertenties tonen naar aanleiding van jouw interesses


Woodpack NV – Teakpoint behoud zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde aan te passen zonder schriftelijke melding naar de consument.